Právny servis


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. LADISLAV PAVLOVIČ S.R.O.
poskytuje o.i. komplexné právne služby pri prevode Vašich nehnuteľností.

Výhradne klientom realitnej kancelárie STAV INVEST REALITY s.r.o. poskytujeme službu -vypracovanie kúpnych zmlúv spolu s návrhom na vklad za odmenu 200,- EUR + DPH, zabezpečíme polovičný katastrálny poplatok (namiesto 66,- EUR len 33,- EUR)

Len advokát je oprávnený poskytovať službu vypracovania zmlúv za odmenu. Advokát má na spisovanie zmlúv potrebnú licenciu od Slovenskej advokátskej komory, a taktiež je povinne poistený pre prípad vzniku škody.
✓ Správne vytvorenou zmluvou je možné predísť problémom už na začiatku právneho vzťahu. Avšak v prípade potreby, napríklad v prípade vzniku sporu, bude advokát chrániť Vaše práva.
✓ Cena za vypracovanie konkrétnej zmluvy sa líši podľa jej náročnosti a času potrebného na jej vypracovanie. Výsledná cena je vždy výsledkom dohody zmluvných strán, avšak exkluzívne pre klientov realitnej kancelárie STAV INVEST REALITY s.r.o. je cena stanovená pevne na 240,- EUR s DPH a polovičný katastrálny poplatok.
✓ Advokát zodpovedá za zmluvu ktorú vytvorí, a tiež za jej aktuálnosť a správnosť.

Advokátska kancelária JUDR. LADISLAV PAVLOVIČ s. r. o. bola založená v roku 1992 s cieľom vybudovať stabilnú právnu kanceláriu ponúkajúcu klientom profesionálne právne služby na úrovni obvyklej v zahraničí s ohľadom na špecifiká právneho poriadku Slovenskej republiky. Počas obdobia svojej činnosti si vybudovala stabilné a renomované postavenie medzi slovenskými advokátskymi kanceláriami.

Kancelária disponuje kvalifikovaným tímom právnikov a spolupracujúcich advokátov schopných zabezpečiť vysoký štandard právnej pomoci. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho potrebám.

Právnu pomoc a poradenstvo poskytujeme vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej Republiky. Kancelária drží krok s najnovším vývojom v oblasti informačných technológii pri styku občanov s orgánmi verejnej moci, čím výrazne urýchľuje riešenie právnych problémov a znižuje náklady klienta.

Medzi najčastejšie formy poskytovania právnych služieb patrí vypracovanie zmlúv. Kvalitná zmluva s jednoznačne určenými právami a povinnosťami v konečnom dôsledku zvýhodňuje Vaše postavenie a v prípade, že vznikne spor zrýchli súdne konanie. Okrem podstatných náležitostí je potrebné vypracovať zmluvu tak, aby obsahovala inštitúty, ktoré ochránia zmluvnú stranu alebo uľahčia plniť záväzky pri porušení zmluvy, alebo ukončiť zmluvu. Prevencia býva menej nákladná, ako dlhotrvajúce súdne konanie, ktoré je často zapríčinené práve nejasnou a nedostatočnou zmluvnou úpravou vzájomného vzťahu zmluvných strán. Investícia do kvalitnej zmluvy pritom predstavuje len nepatrný zlomok z hodnoty majetku či práva, ktorému sa zmluvou poskytuje ochrana. Pre našich klientov vypracúvame, posudzujeme obsah a pripomienkujeme všetky druhy zmlúv a dohôd. Obráťte sa na nás a my Vám poskytneme komplexné právne služby v oblasti záväzkového práva.

Adresa kancelárie:
Dunajská 12,
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

pavlovic@lpavlovic.eu
+421 905 551 125

Kontaktujte nás

0948 212 012

info@stavinvestreality.sk

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY
  • Reality
  • Hypotekárne úvery
  • Právny servis
  • Inžiniering
  • Služby architekta


viac »

Nové domy v projekte

4 stromy

viac info na valrea.sk

pre rusky hovoriacich
для русскоязычных

+421 902 755 729
Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska